Uitnodiging Jaarlijks Algemene Vergadering (JAV) E.K.C.A. op 25 september

Als leden van de vereniging zijn we samen ‘eigenaar’ van E.K.C.A. Eén keer per jaar houden we daarom
een ledenvergadering. Dit is een belangrijk moment in onze vereniging. Samen beslissen we dan wat
we voor de komende tijd willen (of juist niet willen.) Laat jij jouw stem ook horen? Je bent van harte
uitgenodigd!
De vergadering wordt gehouden op vrijdag 25 september 2020 in:
Zalencentrum De Oldenburg
Hofplein 1
6665 DH DRIEL

Bijgevoegd is de uitnodiging en de concept notulen

Downloaden (PDF)


Downloaden (PDF)

Deel dit bericht