Contributie verhoging

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 28 september j.l. is er besloten de contributie te verhogen met inflatiecorrectie. De volgende bedragen worden per 1 oktober 2018 geïnd.

Senioren € 23,75 per maand
Midweek / alleen zaal € 17,05 per maand
Trimmer / trainend lid € 12,45 per maand
KombiFit € 8,95 per maand
Niet-spelend lid € 7,45 per maand
Junioren (16-18 jaar) € 17,90 per maand
Aspiranten (12-15 jaar) € 15,05 per maand
Pupillen (6-11 jaar) € 13,30 per maand
Spelende welpen € 11,20 per maand
Kangoeroes (t/m 5 jaar) € 6,85 per maand
Deel dit bericht