Oproep voor JAV

Volgende week vrijdag 29 september vindt de Jaarlijks Algemene Vergadering plaats.

Voor het agendapunt: Financieel overzicht en begroting Vereniging E.K.C.A. heeft het bestuur een document samengesteld om de financiële stukken t.b.v. deze vergadering toe te lichten. Dit stuk ligt ter inzage in onze kantine. Een digitale versie is opvraagbaar bij het secretariaat. Aan jullie het verzoek om de ‘technische vragen’ vooraf, rechtstreeks aan ons te stellen, zodat we tijdens de vergadering het vooral kunnen hebben over de keuzes die in de begroting zijn opgenomen.

Ook wil het bestuur graag a.d.h.v. stellingen het verenigingsbeleid met jullie bespreken. Wat wil jij graag bespreken, drop je stelling in de doos op de bar.

Vragen? Meld ze bij Gerda Tangerink (secretaris@ekca.nl).

Deel dit bericht