Senioren € 23,50 per maand
Midweker / alleen zaal € 16,90 per maand
Trimmer / trainend lid € 12,35 per maand
KombiFit € 8,85 per maand
Niet-spelend lid € 7,35 per maand
Junioren (16-18 jaar) € 17,70 per maand
Aspiranten (12-15 jaar) € 14,90 per maand
Pupillen (6-11 jaar) € 13,15 per maand
Spelende welpen € 11,10 per maand
Kangoeroes (t/m 5 jaar) € 6,80 per maand
Familiekorting: het 3e gezinslid krijgt € 5,25 korting per maand en vanaf het 4e lid komt hier € 4,25 per extra lid bij.

Let op: het gaat om de leeftijd op 1 januari van het lopende seizoen.

Contributie is een jaarcontributie die in maandelijkse termijnen betaald mag worden, met inachtneming van twee maanden nabetaling bij tussentijdse opzegging.

IBAN-nummer: NL43INGB0001132400 t.n.v. Penningmeester E.K.C.A. Arnhem