Beëindiging lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 mei. Dit in verband met de contributieverplichtingen naar het KNKV (het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni) en de beschikbaarheid van leden voor indeling van de teams voor het volgende seizoen.

Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap voor 30 juni, geldt een opzegtermijn van twee maanden en twee maanden nabetaling van contributie, daarna vervalt het lidmaatschap. De schriftelijke opzegging dient voor de eerste van de maand in het bezit te zijn van de secretaris.

De opzegging dient schriftelijk/of per mail te worden gedaan bij de secretaris:

Secretaris Korfbalvereniging E.K.C.A.
Gerda Tangerink
Katwoudehof 44
6843 BX Arnhem

Of via mail:
secretaris@ekca.nl of ledenadministratie@ekca.nl